25-08-‘22

In gesprek met Thea Hoogeland-Veenendaal, leer/loopbaancoach

Vlak voor haar pensioen spraken wij met Thea Hoogeland-Veenendaal, leer/loopbaancoach bij het oriëntatieprogramma zorg en welzijn.

Wat is jouw achtergrond en wat deed je voor het oriëntatieprogramma zorg en welzijn?

Ik heb een brede achtergrond in welzijn en zorg. De eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik in het basisonderwijs gewerkt, onder andere als leerkracht en Intern Begeleider. In die laatste functie heb ik heel veel contact gehad met de kinderopvang en het speciaal onderwijs.

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het mbo en het hbo; nadat ik de opleiding Pedagogiek en mijn Master Onderwijskunde heb gehaald.

Op het mbo, ROC Nova College, heb ik kennis gemaakt met het brede werkveld van welzijn, de zorg en de opleidingen die daar bij horen.

Bij het oriëntatieprogramma zorg en welzijn was ik leercoach en begeleidde ik de deelnemers tijdens groepslessen en individueel tijdens een-op-een gesprekken bij hun oriëntatietocht naar een nieuwe functie/baan en eventueel een opleiding die daar bij past of nodig is.

Daarnaast geef ik ook klassikale voorlichting over, onder andere, het pedagogische werkveld en het werkveld van de zorg en de vele verschillende functies die er in de verschillende werkvelden zijn.

Wat voor mensen melden zich aan bij het Oriëntatieprogramma? 

De deelnemers hebben allemaal hele verschillende achtergronden. Ze komen uit de horeca, de ICT, commerciële organisaties. Het opleidingsniveau is ook zeer wisselend; mbo niv 2, 3 en 4 , hbo en wo. Deelnemers hebben soms ook jaren in het buitenland gewerkt.

Zijn werkgevers enthousiast over het programma?

Mijn ervaring is dat de werkgevers enthousiast worden als zij het programma kennen. Vooral het feit dat de deelnemers voorlichting krijgen over de verschillende functies in het werkveld van zorg en welzijn en zich hebben kunnen oriënteren, is een pre. Zij weten dan dat de deelnemers een nog bewustere keuze kunnen maken.

Ik merk ook, dat, als ik een functionaris van een organisatie benader die ik ken, om een student kennis te laten maken met de organisatie, mensen vaak willen weten wat het oriëntatieprogramma inhoudt.

“samenwerking tussen de verschillende mbo’s en hbo’s kunnen het onderwijs heel veel verder brengen”

Waar komen mensen terecht? 

Veel deelnemers krijgen een functie in de zorg als verzorgende-IG, verpleging, of thuiszorgmedewerker. Maar ook in de gehandicapte zorg of als doktersassistent.

Daarnaast komen de deelnemers ook terecht in de kinderopvang als pedagogisch medewerker, onderwijsassistent, of basisleerkracht in het basisonderwijs of in de jeugdzorg.

Wat is er lastig in dit traject?/ Waar lopen jullie tegenaan? 

Ik wil er eigenlijk van maken: Wat was er lastig aan dit traject?

In het begin was het “zoeken” naar de juiste vorm. Wat hebben de studenten nodig, wat zijn hun vragen, waar hebben zij behoeften aan? Maar ook, hoe bereiken we organisaties, wat zijn hun vragen en wat voor nieuwe medewerkers zoeken zij?

Ik denk dat er nu een goed programma ligt dat steeds beter aansluit bij de vragen van de studenten en beter aansluit bij de deelnemende organisaties.

Je gaat binnenkort stoppen, wat zal je het meeste bijblijven als het gaat om jouw werk voor het oriëntatieprogramma? 

Het werken voor het oriëntatieprogramma was voor mij een traject waar heel veel leuke dingen, van vele jaren onderwijs, samen zijn gekomen.

Het werken met en voor mensen die zelf, of misschien gedwongen zijn door de omstandigheden, op zoek zijn naar een nieuwe carrière of een andere functie (met of zonder nieuwe opleiding), geeft mij heel veel voldoening. Mensen kennis te kunnen laten maken met veel verschillende functies en organisaties in zorg en welzijn is heel erg leuk.

Ook de contacten met de verschillende organisaties uit mijn netwerk, heb ik als heel erg leuk ervaren, zeker als een van de deelnemers van het oriëntatietraject, daar mocht gaan kijken.

Het is geweldig dat zoveel deelnemers van het oriëntatietraject binnen korte tijd een nieuwe functie bij een zorg of welzijnsorganisatie, met opleiding, hebben kunnen vinden en daar nu aan de slag zijn.

De samenwerking met collega’s van Inholland, de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam/Flevoland was heel goed.

Mijn mening is dat samenwerking tussen de verschillende mbo’s en hbo’s het onderwijs heel veel verder kan brengen. Ik vind het mooi dat het met dit project gelukt is en ik ben blij dat ik onderdeel mocht zijn van dit traject.

Wil je meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills