House of Skills op bezoek in Brussel

Op maandag 10 februari is een  delegatie van de partners van House of Skills op bezoek geweest bij het ESCO Support Team in Brussel. ESCO (European Skills, Competences en Occupations) is een Europees raamwerk voor de standaardisatie van skills, dat voor alle lidstaten van de Europese Unie een meertalige oplossing biedt, die zowel werkgevers als werkzoekenden helpt bij hun wervings- en arbeidsbemiddelingsprocessen.  

Het ontwikkelen en implementeren van een gemeenschappelijke taal voor een op skills gerichte arbeidsmarkt is een belangrijke doelstelling van House of Skills. Tijdens deze bijeenkomst heeft een inspirerende uitwisseling plaatsgevonden. Vanuit Brussel is de stand van zaken rond ESCO en Europass toegelicht, inclusief toekomstige ontwikkelingen.

Door House of Skills zijn presentaties verzorgd over de ontwikkelde skillsgerichte instrumenten De Paskamer (gebaseerd op de Amerikaanse indeling van O*Net) en Mijnhouseofskills (gebaseerd op ESCO). Daarnaast zijn de eerste ervaringen in de pilots rond skillspaspoorten aan de orde geweest, het skillspaspoort op Schiphol (ook O*Net) en het skillspaspoort voor Bouwend Nederland en Techniek Nederland. Veel geïnteresseerde en ook kritische vragen, o.a. over de opbouw van de instrumenten, uiteraard ook specifiek over de grondslag van de instrumenten. Ook waar instrumenten elkaar overlappen dan wel aanvullen.  

Belangrijke conclusies van dit bezoek zijn o.a.:

  • de keuze van House of Skills om expert-gedreven taxonomieën (O*net en ESCO) te verbinden met datagedreven taxonomieën valt in goede aarde en sluit aan bij wat in Brussel wordt gezien als een nuttige richting voor de verdere ontwikkeling van een gemeenschappelijek taal. 
  • de concrete skillsprojecten worden als zinvolle en inspirerende pilots gezien
  • Het is zeer waardevol aangesloten te zijn op de bredere Europese ontwikkelingen, waaronder Europass, waarvan de nieuwe release in het voorjaar zal worden gelanceerd.

Factsheet: gemeenschappelijke skillstaal

Contactpersoon voor vragen: j.post@saxion.nl

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.