House of Skills: Een skills-based arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam

In dit paper beschrijven Joost van Genabeek, Elke van der Heijden en Alex Straathof hoe House of Skills beoogt de mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod te corrigeren met behulp van een skillsbenadering. Daarbij komt het instrumentarium uitgebreid aan bod. Dit artikel verscheen eerder in de oktobereditie van Sociaal Bestek.


Meer weten over House of Skills?
Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills