Health Experience Centre Slotervaart – Interview Flip Derks

29 oktober wordt het Health Experience Centre Slotervaart (HECS) officieel geopend. Het HECS biedt een unieke combinatie van doen, zien leren en belezen in de zorg. Het centrum omvat praktijksimulatie-ruimtes, een wijkleercentrum, het Oriëntatieprogramma van onder andere House of Skills en ruimtes die ingericht zijn met zorgtechnologie. 

Voordat het HECS volledig in gebruik gaat, namen wij de gelegenheid om Flip Derk, programmamanager van ROC Amsterdam/Flevoland, hierover te interviewen.

Wat is de rol van het ROC van Amsterdam/Flevoland binnen HECS?

Het ROC van Amsterdam/Flevoland nam het initiatief om een vleugel van het voormalige Slotervaartziekenhuis te huren. In die vleugel verzorgen we simulatieonderwijs voor studenten die tijdens corona geen stage hebben kunnen lopen. Vooral de eerstejaars hadden geen stageplek. Tegelijk willen we deze vleugel gebruiken voor iedereen die belangstelling heeft voor een baan in zorg en welzijn. Het ROC wil zo veel mogelijk doen om de tekorten in de zorg te verkleinen door te werven, opleiden, begeleiden (ook in de praktijk) en zorg dragen voor behoud van instromers.  

Welke partijen zijn er betrokken bij HECS?

De gemeente Amsterdam doet mee aan de meeste programma’s: het oriëntatieprogramma (samen met House of Skills, red.), de zorgbrigade, voortrajecten voor statushouders, het simulatieleren en het scenarioleren. De gemeente heeft een groot belang bij een goed mbo en bij goede zorg voor de Amsterdammers. 

Daarnaast zijn er meerdere mbo’s en hbo’s in de regio betrokken: Novacollege, Hogeschool van Amsterdam en Inholland doen mee aan het oriëntatieprogramma. Ook zijn er meerdere zorg- en welzijnsinstellingen betrokken, zelfs te veel om op te noemen. Zo hebben er tijdens de eerste meet-and-greet bijeenkomst van het oriëntatieprogramma een aantal vertegenwoordigers van GGZ Ingeest, Cordaan, Amstelring en Jeugdbescherming deelgenomen. Cordaan is ook partner van de Zorgbrigade. Tientallen instellingen hebben zich inmiddels aangemeld om mee te werken en mee te denken. Ten slotte is de Sigra een belangrijke partner bij het maken, evalueren en communiceren van de plannen. De Sigra draagt binnen HECS zorg voor een kamer voor wie wil werken in zorg of welzijn. 

In september is de eerste ronde van het oriëntatieprogramma gestart. In het oriëntatieprogramma maken werkzoekenden kennis met diverse banen in zorg en welzijn en de opleidingsmogelijkheden die hierbij horen. Iedere maand gaat er een nieuwe klas van start. 

Waarom is het belangrijk dat het oriëntatieprogramma er nu is gekomen? 

HECS staat voor een bundeling van krachten die noodzakelijk is om de tekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Hetzelfde geldt voor het oriëntatieprogramma. Het zijn steeds kleine groepjes die op zoek zijn naar een specifieke opleiding of werkplek en dan liefst op de zeer korte termijn. Werkgevers zoeken steeds nieuw personeel. Het oriëntatieprogramma is bedoeld om vraag en aanbod bijeen te brengen. Dat betekent dus meet-and-greet bijeenkomsten, maar vooral ook de gelegenheid om met alle werkvelden en opleidingen in deze sector kennis te maken: niet alleen zorg maar ook welzijn, niet alleen mbo maar ook hbo. Een programma met mbo en hbo docenten is alleen haalbaar als de opleidingsinstituten samenwerken.

Daarnaast is het van belang dat dit programma het hele jaar door mensen moet kunnen begeleiden richting een baan in zorg of welzijn. Daarom start er elke vijf weken weer een nieuwe groep.

Wat is er vernieuwend aan het oriëntatieprogramma?

Het oriëntatieprogramma richt zich op meerdere niveaus niveaus (2 t/m 6), en verschillende branches binnen de zorg (ouderenzorg, jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg enz.). Daarmee bereiden we de deelnemers voor op de praktijk met behulp van modulair onderwijs. Ze kunnen een mbo certificaat of een keuzedeel doen zoals individuele basiszorg. Ook bieden we de gelegenheid om werkgevers te ontmoeten tijdens het programma en begeleiding te krijgen bij het maken van keuzes is een vernieuwend onderdeel.

Wat waren de belangrijkste uitdagingen om dit op te zetten, waar liep je tegenaan?

We zijn al in september gestart terwijl het gebouw pas eind oktober klaar is. Gelukkig konden we in de tussentijd bij Inholland terecht. Niet iedereen komt in aanmerking voor een vergoeding van de kosten, omdat deelnemers aan diverse eisen moeten voldoen. Mede daardoor zijn de groepen nog niet maximaal gevuld. Dat heeft natuurlijk ook met bekendheid te maken. We starten nu met de tweede groep maar we willen meer aanmeldingen. 

Wanneer is het een succes?

Het programma is een succes als alle deelnemers binnen 6 maanden een baan hebben al dan niet in opleiding. We streven naar minstens 100 succesvolle deelnemers in het eerste jaar, en dat deze 100 deelnemers een jaar later nog steeds in deze sector werken.

Wat spreekt je aan met betrekking tot de rol van House of Skills/Transferpunt Zorg & Welzijn?

House of Skills/Transferpunt Zorg en Welzijn had ik niet genoemd als betrokken partij! Misschien wel omdat het gewoon een onderdeel van het oriëntatieprogramma is. Allereerst werft en screent House of Skills de deelnemers. Dat is een expertise en vraagt ook nog eens heel veel tijd. Daarnaast zijn zij de schakel tussen de werkgevers en de deelnemers. Ze dragen de verantwoordelijkheid voor de werving van werkgevers voor de meet-and-greet bijeenkomsten, dit is cruciaal voor het succes van het programma.  En House of Skills zoekt naar financieringen. Heel belangrijk dus. 

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief.

Meld je hier aan!