“Hoe meer mensen meteen de juiste keuze maken, hoe duurzamer de instroom wordt.”

Een terugblik op de oprichting van het Transferpunt Zorg en Welzijn

Op 3 september ging het Transferpunt Zorg en Welzijn van start, onder leiding van projectleiders Helena Schuengel en Milo Stokman. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht. Inmiddels hebben 78 mensen de Zorgscan ingevuld en aangegeven dat zij een loopbaangesprek willen. In dit interview vertelt Helena over de periode voorafgaand aan de lancering.

Wat hield jullie rol in de afgelopen periode?

In het afgelopen half jaar hebben we het Transferpunt Zorg en Welzijn ingericht. Dit bestond uit drie kerntaken. Ten eerste hebben we een ketensamenwerking met alle betrokken partners gerealiseerd. Ook zijn de skillsinstrumenten (door)ontwikkeld, zoals de Zorgscan en De Paskamer. En we hebben het proces om de partners en de producten bijeen te brengen ingericht.

Logo van het Transferpunt Zorg en Welzijn

Waarom is het belangrijk dat dit Transferpunt er nu is?

Als je naar zorg of welzijn wil overstappen, kom je terecht in een doolhof van informatie en opleidingsmogelijkheden. Bovendien is de zorg- en welzijnssector veel breder dan het op het eerste gezicht lijkt. Er is een grote verscheidenheid aan doelgroepen te bedienen, en elke doelgroep vraagt om een andere set aan skills.

De vraag naar personeel was al voor de coronacrisis bijzonder groot. In de coronacrisis is dit nog duidelijker zichtbaar geworden. Tegelijkertijd zijn veel mensen nu op zoek naar andere banen, omdat ze deze zijn kwijtgeraakt of kwijt dreigen te raken door de crisis. Voornamelijk uit krimpsectoren zoals de luchtvaart en hospitality komt nu veel talent op de markt. Zij kunnen niet makkelijk binnen hun oude sector nieuw werk vinden. We zien grote overeenkomsten tussen de skills die mensen uit deze sectoren hebben, en skills die je nodig hebt voor zorg en welzijn. Daardoor is zorg en welzijn voor meer mensen een interessante sector geworden.

We hebben het Transferpunt ingericht om mensen die naar deze sector willen overstappen te ondersteunen in het maken van de juiste keuzes zodat ze op een plek terecht komen die goed bij hen past. Om de juiste keuze te maken moet iemand inzicht hebben in hoe zijn of haar eigen skills aansluiten bij de gevraagde skills. Hoe meer mensen meteen de juiste keuze maken, hoe duurzamer de instroom wordt. En op lange termijn draagt dit bij aan het verhogen van het opleidingsrendement.

Waar zijn jullie het meest trots op?

Dat we het in zes maanden voor elkaar gekregen hebben. Er zijn zoveel partijen betrokken en met hard werken en samenwerken is het ons gelukt. En dat allemaal online!

We zijn ook trots op de samenwerking met collega’s van House of Skills. Iedereen heeft eraan meegewerkt. De erkenning door het ministerie van VWS met het koploperschap is ook iets om trots op te zijn.

Inge Muller, Judith Duveen en Pieter Stengers met de oorkonde voor het koploperschap

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills