Doorontwikkeling stuurgroep House of Skills

Tijdens de laatste stuurgroep van House of Skills werden de eerste contouren van het businessplan besproken. Aan de orde kwamen wat House of Skills na deze programmaperiode gaat doen, hoe het gefinancierd en bestuurd wordt. De komende maanden bespreken we met de partners welke inhoudelijke en financiële bijdrage zij na de programmaperiode willen leveren. In maart 2020 komt de stuurgroep weer bijeen om de uitkomsten te bespreken.

Het operating model

Door samenwerking met haar partners realiseert House of Skills arbeidsmarktmobiliteit die anders niet zou plaatsvinden. We bieden een fundament en een regionaal transferpunt.

Er worden  vier hoofdtaken voor House of Skills voorzien, namelijk:

  • Innovatie community: het ontwikkelen, prikkelen en onderhouden van de innovatie community die de transitie van op regionaal niveau vormgeeft en op nationaal niveau een gidsfunctie biedt.  De innovatie community bouwt verder op het Regionale Skillsakkoord en heeft De Werkvloer als belangrijk fysiek knooppunt.
  • Data en standaardisatie: Mijnhouseofskills groeit verder als digitaal platform dat via een gemeenschappelijke skills-taal  mens, opleiding en werk met elkaar verbindt en mobiliteit tussen sectoren ondersteunt. Door de open standaard is het platform te koppelen aan overheidsdiensten, aan opleidingscatalogi, maar ook aan producten en diensten die in de markt zijn ontwikkeld. In combinatie met de regionale arbeidsmarktmonitor, kan er op regioniveau gestandaardiseerd gewerkt worden.
  • Naar werk arrangementen: House of Skills voert een inclusieve ketenstrategie met  skills arrangementen die (intersectorale) mobiliteit vergroten en de kloof tussen de wereld van werk en participatie aan elkaar te koppelen.  Op strategisch niveau organiseert zij een vraag gestuurde ketenaanpak voor grotere groepen werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Voor de individuele loopbaan oriëntatie kunnen mensen onder andere terecht op De Werkvloer.
  • Marktontwikkeling: leven lang ontwikkelen en een passend arbeidsaanbod is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf. Daarom stimuleert en verbindt House of Skills diensten in de markt die deze transitie naar een skillsaanpak ondersteunen.

Klik hier voor een overzicht van de kerntaken

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills