Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen; een werkpaspoort dat vaardigheden en kwaliteiten zichtbaar maakt

Bouwend Nederland, Techniek Nederland en WijTechniek hebben in 2020 het initiatief genomen om een in bedrijven in de bouw, infra en techniek gedragen en bruikbaar Digitaal Skills Paspoort (DSP) voor vakmensen te ontwikkelen én ermee te experimenteren. HAN UAS kreeg de opdracht om dit DSP samen met TNO en Volandis te ontwikkelen. De ontwikkeling van het DSP was, naast de onderwijspilot en de pilot op luchthaven Schiphol één van de drie pilots met skills paspoorten binnen House of Skills. Het prototype van het DSP is klaar. De fase van experimenteren is begonnen. Meedoen mag.

Waarom een Digitaal Skills Paspoort?

Het Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen (DSP) bevat naast behaalde diploma’s óók een portfolio met skills, zodat inzichtelijk wordt wat medewerkers op dit moment kennen en kunnen. Doel van het DSP is voor vaklieden en werkgevers als volgt samen te vatten: Vaklieden zijn zich meer bewust van hun vaardigheden en kwaliteiten als persoon en als professional.

Werknemers (vaklieden) worden zelfbewuster in hun handelen waardoor ze hun kwaliteiten en skills in hun functie bewuster en effectiever inzetten. Zij hebben door het Skills Paspoort een helder overzicht van hun werkverleden en hetgeen ze tot nu toe hebben gepresteerd. Zo kunnen de vaklieden zich beter profileren in de arbeidscontext. Zij worden dus duurzamer inzetbaar.

Werkgevers (en inleners) maakt het skills paspoort direct duidelijk wat vaklieden aan actuele skills en competenties bezitten. Dat helpt hen om samen met de vaklieden zelf te bepalen op welke plek en op welke taken in het bedrijf, of daarbuiten, vaklieden het beste tot hun recht zullen komen.

Omdat in zowel de bouwsector als de technieksector zowel lager en middelbaar als ook hoger en academisch opgeleide werknemers actief zijn, bouwden we aan één digitaal Skills Paspoort dat te gebruiken is voor iedere werknemer. Een inclusief Skills Paspoort dus. Vaklieden die zich van vmbo via mbo naar hbo-niveau of hoger ontwikkelen blijven hiermee in principe hetzelfde Skills Paspoort en dezelfde digitale omgeving gebruiken. Lees onderstaande rapporten voor meer informatie over skillspaspoorten:

Waar staan we nu?

Op dit moment ligt er dus een prototype Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen (DSP). De ontwikkeling van het prototype staat beschreven in dit rapport. We zijn nu gestart met de begeleiding van de eerste groepen werknemers én hun werkgever bij het gebruik van dit prototype. De eerste groep die het prototype test is een groep werknemers van 50 jaar en ouder werkzaam in fysiek zware beroepen in de bouw, infra en installatietechniek. Een experiment dat mogelijk is dankzij een schenking van de Goldschmeding Foundation.

Gezocht: werkgevers die het digitaal Skills Paspoort willen uitproberen
Voor meer experimenten bij diverse doelgroepen en in diverse sectoren zijn we nog op zoek naar werkgevers die het nut van het digitaal Skills Paspoort onderkennen en binnen – een specifieke groep – binnen de organisatie het prototype (onder begeleiding van de projectgroep) willen testen.

Meedoen?
Direct aanmelden, of eerst nog wat meer informatie inwinnen? Dat kan bij Jos Sanders, lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan, Jos.sanders@han.nl of 0650524618.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je hier aan