Aanpassingen bestaande instrumenten voor betere matching werknemer-werkgever

(“Parsons revisited, a search for adaptive matching instruments”)

In dit artikel worden innovatieve en adaptieve manieren onderzocht om werkzoekenden te matchen met vacatures voor de regionale arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar instrumenten die taxonomieën van beroepen, bestaande manieren om skills te meten en goede praktijkvoorbeelden in kaart brengen. Aanpassingen van deze bestaande instrumenten, met het doel te komen tot een betere matchingtheorie en praktijk, zijn interessant voor beleidsmakers, werkgevers en werknemers. Op basis van digitale technologie is het mogelijk fijnmazige systemen voor matching te ontwikkelen, waarin niet primair beroepen, maar skills het uitgangspunt vormen. In het artikel worden een aantal taxonomieën voor skills beschreven, in combinatie met praktische voorbeelden en een discussie over de waarde en beperkingen. Download hier het hele artikel.

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills