Aan de slag met skills in je organisatie: waar moet je op letten?

Er is een mismatch op de arbeidsmarkt: er zijn werkzoekenden die niet aan een baan komen, omdat ze niet het juiste diploma hebben en er zijn bedrijven die enorme tekorten hebben. Door deze mismatch werken steeds meer bedrijven met skills in plaats van diploma’s: WSP’s, gemeenten, loopbaancoaches en technische bedrijven.

Vanuit House of Skills worden er instrumenten, maar ook trainingen en werksessies aangeboden om organisaties hierin te begeleiden. Maar hoe zorg je ervoor dat je als organisatie werken met skills i.p.v. diploma’s daadwerkelijk kunt adopteren? Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de volgende twee randvoorwaarden.

1. Integreer de skillsbenadering in werkprocessen

Omdat er een enorme krapte is in de technische sector, is het belangrijk om te kijken naar een andere doelgroep dan de technisch opgeleiden. Kijken naar skills kan hierin helpen: wie met welke skills moeten we werven om een duurzaam dienstverband te voorspellen? Welke skills moeten we hen nog aanleren? Dat klinkt simpel, maar om hier écht mee aan de slag te gaan, vereist meer dan een idee.

Het vraagt om kritisch kijken naar het wervingsproces: hoe stellen wij onze vacatures op? Hoe ziet onze wervingscampagne eruit? Welke vragen stellen we tijdens het sollicitatiegesprek? Doen we een assessment? Zo ja, wat wordt daarin gemeten, hoe en waarom? Dit zijn allemaal vragen die je als technisch bedrijf moet beantwoorden om meer skillsgericht – en daarmee effectiever – aan goed personeel te komen (niet enkel werven, maar ook begeleiden en ontwikkelen). House of Skills biedt hiervoor begeleiding aan bedrijven. Samen kijken we kritisch naar de werkprocessen en systemen en worden er concrete stappen gezet.

2. Zorg dat de hele organisatie het belang van toepassing inziet

Werkprocessen veranderen is een belangrijke eerste stap, maar misschien is het nog wel belangrijker om de verschillende lagen in de organisatie mee te krijgen. Wanneer het kijken naar skills enkel door HR of de directie wordt omarmd, is de kans op succes minimaal. Vanuit House of Skills kijken we daarom wat de toegevoegde waarde is voor de doelgroepen die skillsgericht moeten gaan werken. Recruiters hebben bijvoorbeeld baat bij meer passende kandidaten, waarin skillsdenken kan helpen (zie ook randvoorwaarde 1). Tijdens de HR-community van Techport, in samenwerking met House of Skills, gaf een recruiter aan: “Ja, als je het zo afpelt zijn we eigenlijk vooral op zoek naar kandidaten zonder hoogtevrees en die fysiek gezond zijn.” Zo ontsluit zich een veel grotere groep kandidaten.

Heb je interesse in het aanbod van House of Skills om de skillsbenadering toe te passen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Hilde Stringa h.stringa@jamesloopbaan.nl

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills